CogniVision

Programski paket CogniVision omogućuje liječnicima i drugim djelatnicima u zdravstvu brzu i jednostavnu vizualizaciju, mjerenja te manipulaciju virtualnim anatomskim modelima. Modeli se dobivaju u DICOM obliku trodimenzionalnom rekonstrukcijom digitalnih slika s CT i NMR radioloških uređaja. Korištenjem ovakve programske podrške korisniku je omogućeno na vlastitom kućnom računalu provoditi radnje kakve su prije bile moguće jedino na skupim grafičkim stanicama ili na računalima vezanima uz dijagnostičke uređaje. Moderni CT i NMR uređaji omogućuju pohranu datoteka u DICOM formatu koji je definiran međunarodnim standardom. Tekuća verzija ovog formata je ACR/NEMA Ver. 3 ili DICOM 3.0, a svaki DICOM kompatibilni dijagnostički uređaj mora zadovoljavati osnovne značajke standarda, što se prije svega odnosi na dio vezan uz pohranu slikovnog zapisa. Rezultat radiološke pretrage tako može biti serija datoteka s jednom slikom ili jedna datoteka u kojoj je pohranjena serija slika. Program CogniVision podržava oba oblika zapisa, dinamički se prilagođava dimenziji slike, tipu kompresije i redoslijedu zapisa te provodi druge radnje potrebne za interpretaciju slike, bez gubitka njezine kvalitete, a upravo je kvaliteta dobivenih informacija od presudne važnosti za kvalitetnu rekonstrukciju.