Patentna aplikacija TRODIMENZIONALNI DIGITALIZATOR STOPALA TE OSTALIH POVRŠINA NA OSNOVI KOMERCIJALNO DOSTUPNOG STOLNOG SKENERA

 

Predmetni izum omogućuje izradu trodimenzionalnog digitaliziranog prikaza stopala i drugih objekata, uz primjenu rešetke izrađene od tvrdog papira ili polimerne mase, stolnog skenera i posebnog računalnog programa. Skeniranjem objekta (stopala) postavljenog na staklo skenera, pri čemu je između objekta skeniranja i stakla skenera položena posebna rešetka, te obradom tako dobivene slike u računalnom programu, izrađuje se računalni trodimenzionalni prikaz skeniranog objekta. Takav je prikaz prikladan za strojnu izradu drugih objekata adekvatnih prianjanju uz skenirani objekt, tj. za izradu individualnih ortopedskih pomagala, ali i individualno prilagođene obuće.

Postupak snimanja provodi se tako da se na staklo skenera postavlja posebna rešetka, a na rešetku se s gornje strane postavlja transparentna folija. Objekt snimanja polaže se na foliju te se provodi snimanje skenerom. Dobivena se slika obrađuje u posebnom računalnom programu kojim se izrađuje trodimenzionalni prikaz skeniranog objekta.

 

  OSTALE REFERENCE

 • Automatizirani sustav za izradu individualnih uložaka
  Automatizirani sustav za izradu individualnih uložaka IPASIOU je projekt potpuno automatiziranog sustava za akviziciju, dizajn i produkciju individualn...
  pročitajte više
 • E-Novation
  E-Novation VIDI E-novation Naš sustav CogniLine predstavljen je 2011. na E-novation natječaju, gdje je na...
  pročitajte više