Automatizirani sustav za izradu individualnih uložaka

IPASIOU je projekt potpuno automatiziranog sustava za akviziciju, dizajn i produkciju individualnih uložaka za obuću u čijoj smo realizaciji surađivali s Fakultetom strojarstva i brodogradnje iz Zagreba.

Projekt je realiziran u formi industrijskog prototipa i u potpunosti je funkcionalan.

  OSTALE REFERENCE

 • Patentna aplikacija TRODIMENZIONALNI DIGITALIZATOR STOPALA TE OSTALIH POVRŠINA NA OSNOVI KOMERCIJALNO DOSTUPNOG STOLNOG SKENERA
  Patentna aplikacija TRODIMENZIONALNI DIGITALIZATOR STOPALA TE OSTALIH POVRŠINA NA OSNOVI KOMERCIJALNO DOSTUPNOG STOLNOG SKENERA   Predmetni izum omogućuje izradu trodimenzionalnog digitaliziranog prikaza stopala i drugih o...
  pročitajte više
 • E-Novation
  E-Novation VIDI E-novation Naš sustav CogniLine predstavljen je 2011. na E-novation natječaju, gdje je na...
  pročitajte više