Kombinacije

 

Ukoliko to korisnik zahtijeva, moguće je formirati i zaseban digitalizacijski postav kombiniranjem postojećih digitalizacijskih rješenja. Tako se, primjerice, za provedu snimanja može koristiti i sustav s više kamera ili projektora ili se pak mogu kombinirati različite tehnologije snimanja. Snimanje je na taj način moguće prilagoditi specifičnim zahtjevima u smislu povećanja kvalitete površine snimanog objekta, blizine objekta tijekom snimanja, količine detalja i sl. Time se dobivaju kvalitetne 3D snimke iz više perspektiva, koje se koriste za razne namjene sa svrhom definiranja i izrade medicinskih proizvoda ili se njihovi rezultati koristiti za potrebe mjerenja, planiranja zahvata i sl., gdje je vrlo važno kvalitetno opisati geometriju snimanog dijela tijela.

Na traci sa slikama vide se pojedini kalupi i proizvodi izrađeni temeljem rezultata dobivenih ovakvim pristupom.