CogniLine

 

CogniLine je digitalizacijski sustav baziran na projekciji linijskog svjetlosnog uzorka korištenjem digitalnog projektora, čija se deformacija na površini snimanog objekta registrira kamerom. Provedbi postupka 3D snimanja prethodi kalibracija sustava (samo jedanput ukoliko se ne mijenjaju odnosi među komponentama sklopa ili parametri objektiva). CogniLine se u praksi primjenjuje ondje gdje je potrebno provesti mjerenje topografije snimanog objekta na brz i jednostavan način i kada uvjeti okoline u kojoj se snimanje provodi nisu prilagođeni tj. kada se u prostoru u kojemu se provodi snimanje nalaze i drugi izvori svjetla koji bi mogli utjecati na konačni rezultat snimanja.