CAD/CAM sustav za izradu individualnih uložaka za obuću

 

CAD/CAM program namijenjen je dizajnu individualnih uložaka za obuću.