Nightingale SCAN

Nightingale SCAN

Integralno grafičko sučelje kojim se, za potrebe izrade ortopedskog uloška, na jednostavan način omogućuje unos informacija o pacijentu/klijentu.
Program posjeduje definirana polja unosa, čime se on strukturira i pojednostavnjuje, a tome pridonose i padajući izbornici s listama pojedinih stavki. Preko sučelja programa omogućeno je pokretanje digitalizacijskih modula i vizualiziranje 3D zapisa.
Kao rezultat provedenog postupka, kreira se podatkovni paket u koji se pohranjuju tekstualne, slikovne i druge informacije koje mogu biti od značaja za postupak dizajna i prosljeđuju se na lokaciju na kojoj se provodi daljnja obrada.
Program kroz svoje značajke omogućuje prosljeđivanje podataka putem zaštićenog FTP servera.
Aplikaciju je, pored navedenoga, moguće prilagoditi i za druge potrebe.